top of page

關於我們

位於九龍灣既小鴿子係一個專業廚房,提供選擇眾多嘅優質到會服務以及加熱即食嘅方便餸包,我哋致力將世界各地嘅美好滋味,平安和愛送到客人屋企嘅餐枱上面。

237608106_142235358084869_3983116210160214297_n.jpg
bottom of page